สอบถามราคา
 • 0.6 ETH (≈$769.41)

ที่ดิน for sale in Influence Asteroids

A medium, un-scanned, Cs-type asteroid

 • ประเภทที่ดิน Parcel
 • Blockchain Ethereum
 • มาตรฐานโทเค็น ERC-721
 • Contract Address 0x6e4c...b8ff
 • รหัสโทเค็น 7343
 • เจ้าของ 0xea80...31d3

project

Influence is an open-economy, space strategy MMO in which players own all of their content. Colonize asteroids, build infrastructure, discover technologies, engage in combat. Expand your influence across the belt.

 • ชื่อโลกเสมือนInfluence Asteroids
 • Blockchain Ethereum
 • ประกาศ Apr 2021
 • Parcels ทั้งหมด 250,000

สอบถามราคา
 • 0.6 ETH (≈$769.41)